Nắng vờn thêu thảm cỏ xanh
Hoa nghiêng nghiêng đón bình minh rực hồng
Trời xanh mây trắng bềnh bồng
Âm vang hồn đá sáng trong mắt Người


Nguồn: Bức phù điêu và hạt cát (thơ), Lê Ba, NXB Nghệ An, 2010