Ngàn năm xây dựng đất Thăng Long
Thế đứng ngày nay vững tựa đồng
Hoàn Kiếm trăng soi ngời đất nước
Ba Đình nắng toả rạng Non sông!


Nguồn: Bức phù điêu và hạt cát (thơ), Lê Ba, NXB Nghệ An, 2010