15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
30 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 25/10/2018 04:52 bởi hongha83
Lê Đức Mẫn (1941-) là nhà thơ và dịch giả văn học Việt Nam, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Ông quê ở Hà Nam. Lê Đức Mẫn đã từng là giảng viên tiếng Nga trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, Phó giám đốc Trung tâm dịch thuật Đại học ngoại ngữ Hà Nội, Phó giám đốc Quỹ hỗ trợ quảng bá văn học Việt Nam và văn học Nga.

 

Thơ dịch tác giả khác

Aleksandr Griboedov (Nga)

Evgeny Semichev (Nga)

Mikhail Lermontov (Nga)

Vladimir Soloukhin (Nga)