Chưa có đánh giá nào
Nước: Nga
3 bài thơ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Lê Đức Mẫn (3 bài)
Tạo ngày 26/10/2018 11:42 bởi hongha83
Aleksandr Sergeevich Griboedov (Александр Сергеевич Грибоедов, 15 tháng 1 năm 1795 - 11 tháng 2 năm 1829) là nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch xuất chúng Nga. Ông sinh ở Moskva và mất ở Teheran (Iran). Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là vở kịch thơ Khổ về trí tuệ (Горе от ума) được sáng tác năm 1824.

 

Khổ về trí tuệ (1824) - Горе от ума