Chưa có đánh giá nào
3 bài thơ
Tạo ngày 27/10/2018 11:56 bởi hongha83
NHÂN VẬT

PAVEL AFNASIEVICH FAMUSOV, quản trị
SOFIA PAVLOVNA, con gái ông quản trị
LIZA (Lizanka), cô hầu
ALEKSEY STEPANOVICH MOLCHALIN, thư ký của Famusov, sống trong nhà ông
ALEKSANDR ANDREEVICH CHATSKI
SKALOZUS SERGEI SERGEEVICH, đại tá
NATALIYA DMITRIEVNA GORICH, thiếu phụ
PLATON MIKHAILOVICH GORICH, chồng Nataliya
Công tước TUGOUKHOVSKI và Công tước phu nhân, có sáu con gái
Bá tước bà KHRYUMINA
Nữ bá tước cháu KHRYUMINA
ANTON ANTONOVICH ZAGORETSKI
Bà KHLYOSTOVA, già em vợ Famusov
G. N (Ngài N)
G. D (Ngài D)
REPETILOV
PETRUSKA và một vài nhân vật nói đế
Khách các loại và kẻ hầu người hạ
Đầy tớ nhà Famusov

Chuyện xảy ra ở Moskva