Tôi đã viếng thu mấy nay rồi
Mà thu mở mắt cứ nhìn tôi
Khép qua bao kiếp bàn chân nhẹ
Còn chiếc lá khô nhín nhịn hơi

Ngoi ngóp người thu ai lánh hạ
Lưới nhện còn vướng nhẹp heo may
Lòng thu còn đấy mùa xiêu ngã
Hả rượu men xưa mấy dấu ngày

Ta đã là thu cầm thu nữa
Vơi buồn chưa đủ phủ liệm đêm
Tìm chi heo gió hiu hắt lửa
Cỏ cồn hồn lên mấy đảo im


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]