Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 27/12/2013 18:26

Váng sương dâng nổi chiều rồi
Để con đom đóm chớp đôi giọt ngày
Rượu buồn chưa nhấp đã say
Nhìn con nhện héo treo thây góc nhà
Người thì xa, núi cũng xa
Còn vài tăm cá nhẩn nha mặt hồ


1998

Nguồn: Chiều có thật (thơ), Lâm Huy Nhuận, NXB Văn học, 1999