Em nói gì đi chậm trễ rồi
Nước sông lảng bảng nặng nề trôi
Ngước nhìn mây thảm lau tuổi rượu
Khắp chốn lên men ủ rũ người

Em đi vườn vắng nắng theo đi
Hoa nhận lời ong ngỏ ý gì
Mà vườn hẹ rối hành buông ngón
Ve thoát sầu ve khúc biệt ly

Ta về nghe lén em thềm cũ
Em lấy chồng xa có lạc về
Tuổi rượu vương hơi người cất ủ
Khắp xóm lên men lạng bước quê.


Nguồn: Lâm Huy Nhuận, Mùi mưa, Sông mắt ướt, NXB Hội Nhà văn, 3-2022