Trầm tích trầm ngâm toả trầm hương
Áo nâu trầm mặc thoảng mùi chuông
Nhà thơ trầm lắng nghe trầm gió
Chữ rợn quanh mình không sắc vương

Ta nay trầm cảm buôn thơ dạo
Muôn chúng qua đường ai có nghe
Thương trời nhíu mắt trầm tư ảo
Khắp chốn lên men trầm bước mê.


Nguồn: Lâm Huy Nhuận, Mùi mưa, Sông mắt ướt, NXB Hội Nhà văn, 3-2022