Đã mang thân gió xin ngừng lại
Đừng lật lòng lên những lát chiều
Nếm tìm trong đắng ơ... vị ngọt
Lưỡi mặn còn nghe ngấn thuỷ triều!


Nguồn: Lâm Huy Nhuận, Mùi mưa, Sông mắt ướt, NXB Hội Nhà văn, 3-2022