Leo lên tình dốc bao nhiêu bậc
Tìm lại người xưa mắt lưu gương
Mới hay tình ái ai rắc mật
Phảng phất quanh ta mấy đọt hương


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]