Leo lên tình dốc bao nhiêu bậc
Tìm lại người xưa mắt lưu gương
Mới hay tình ái ai rắc mật
Phảng phất quanh ta mấy đọt hương


Nguồn: Lâm Huy Nhuận, Mùi mưa, Sông mắt ướt, NXB Hội Nhà văn, 3-2022