Em thả xuống ao một nét ngài
Để bầy cá cội háo thơ ngây
Anh theo ngả núi em về gió
Ớt đỏ theo người mắt nhấp cay

Thương ai để dạ lòng tơ rối
Khấp khểnh theo đời mút chỉ say
Ngất ngưởng theo ta bầy muỗi đói
Nhạc ve tháng hạ vẳng đâu đây

Tiếng ai như thể mây tựa nắng
Ngoi ngóp mùi xưa vẫn tụ bầy
Chia mãi ngày ra tìm bóng vắng
Nhớ thương chật chội một trời ngây.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]