Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi ThangLong01 vào 11/05/2022 21:40, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi ThangLong01 vào 11/05/2022 22:38

Nhớn nhác
Bàng hoàng
Rất vắng

Thơ trong cõi lặng đi tìm
Nham nhở lòng mình
Thơ nép thiền lặng im

Tôi né tôi
Tránh vòng theo lối người
Neo trăng một cõi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]