Né nhau vài cơn bão,
Đỡ hả men rượu xưa.
Đã qua mùa dứt áo,
Bầm dập bóng người đưa.

Rượu khuây còn mấy chén,
Tự mình chuốc cho mình.
Đốt hương mời người đến,
Thơm mãi mùi lặng thinh!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]