Ai bẹt người loang theo gió hoang
Vịn bờ đất ẩm nấp bướm vàng
Đàn ong cái kiến còn ngớ ngẩn
Gặp cành mê muội mỏi lấn sang

Một chút lơ ngơ lội trong vắng
Bệnh viện tâm thần ngỏ cửa hoang
Người điên ở đấy là ta cả
Nhìn chấm người qua bỗng cười ran

Ông trời đã chấm chừa ai nhỉ
Nửa mắt điên điên nửa mắt khùng
Dẫu khuất mình đi tai ầm ĩ
Cứ hé người ra dạ nỗi cuồng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]