Ai lướt qua tôi
Lạnh buốt mồ côi
Bao nhiêu là gió
Xốn xang mặt người

Có hàm răng giả
Rơi ngiêng miệng cười
Có ai nhú lá
Mềm lòng khơi vơi
Mắt ai lã chã
Nứng dòng lệ đôi

Thương gió ngậm miệng
Biếng lời nói suông
Một trời xoáy liệng
Đói no mùi thiền.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]