Vây trăng mòn mỏi mấy sao gầy
Quanh ta trắng vếu bộn xác ngày
Nghe cóc ngiến răng mùa thu bã
Lòng đã già nua mưa bóng mây


Nguồn: Lâm Huy Nhuận, Mùi mưa, Sông mắt ướt, NXB Hội Nhà văn, 3-2022