Ngây ngấy sốt ve sôi vào hạ
Tiếng trống trường văng vẳng chốn hoang mang
Đường hâm hấp mấp mô con mắt lạ
Đôi bướm vàng nhay nháy dãy nhà hoang

Cành gẫy khúc góc đời mắc mớ
Lẻ bóng ai về ngui ngút xa
Hoa dại li ti xót ven đường thương nhớ
Phút chia ly biền biệt biếc hương nhà

Nắng trùm phủ ai lỡ tay buông lưới
Sóng sánh buồn quây quẫy nhói lòng ai
Ai đã sống trong tận cùng cát bụi
Gom nắng buồn ngậm nhớ hạt sương mai

Và ai đến theo màn sương tịch mịch
Hái sao trời dễ hơn níu người xa
Sông sánh biếc núi ngọt ngào mây phủ Tim tím buồn u uất khuất triền xa.


Nguồn: Lâm Huy Nhuận, Mùi mưa, Sông mắt ướt, NXB Hội Nhà văn, 3-2022