Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi ThangLong01 vào 24/05/2022 01:05

Thơ thời hoa đỏ lá đen
Ai đem chưng cất gây men cho người
Vo ve một lối tàn hơi
Thơ mơ vượt mốc lần hồi miếng ăn
Thơ thời trải chiếu thiếu chăn
Lấy đâu hơi ấm buông màn cho ai
Muỗi thơ nhẹ bỗng xác ngày
Không lời ai điếu đắp dày chôn sâu

Ngẫm thơ mây bạc mái đầu
Trăm năm còn lại mấy câu ân tình.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]