Trăng mồng sáu thật trăng
Còn trước sau là gì
Có phải ta là ảo
Lấy trăng để so bì

Cần gì ngày rằm tới
Mồng sáu thật trăng rồi
Ngày lại chờ tết mới
Ngóng một năm dài trôi

Trăng ló ngời trăng sáng
Mồng sáu thật trăng ơi
Méo mó cơi năm tháng
Bao giờ ta thật người.


Nguồn: Lâm Huy Nhuận, Mùi mưa, Sông mắt ướt, NXB Hội Nhà văn, 3-2022