Trời chợt đổ mưa lạnh.
Bao phận người mong manh.
Thương trời còn nặng gánh,
Muộn mằn chút nắng hanh.


Nguồn: Lâm Huy Nhuận, Mùi mưa, Sông mắt ướt, NXB Hội Nhà văn, 3-2022