Trời chợt đổ mưa lạnh.
Bao phận người mong manh.
Thương trời còn nặng gánh,
Muộn mằn chút nắng hanh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]