Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 27/12/2013 18:21

Mưa đằng đông
Vừa trông
Vừa chạy

Tôi ngược cơn mưa
Để nhìn thấy
Tuổi thơ mình đang dẫy
Dưới chân mưa


1991

Nguồn: Chiều có thật (thơ), Lâm Huy Nhuận, NXB Văn học, 1999