Mơ ướt thân mình những giấc mơ
Sáng ra bừng tỉnh vẫn luôn ngờ
Có gì khác lạ đâu ai nhỉ
Gặp đứa bạn điên vẫn ất ơ

Ta đi rón rén như mèo vậy
Sợ thức sinh linh mỗi góc nhà
Mở miệng hoa xem,nghe ý nghĩ
Hương đâu tính sổ mỗi mùa qua

Nụ cười bướm chớp bên song cửa
Ai muối tình ai đã đậm đà
Sững một trời yêu vừa chín dậy
Thơm mùi con gái hái thung xa…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]