Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi ThangLong01 vào 23/05/2022 01:08

Thơ vui

Trăm năm có một chút này
Anh nói em biết đừng bày cho ai
Vui cùng đọt nắng măng mai
Sợ gì cơn bão mệt nhoài xoáy xa
Vận còn - rộn tiếng xe qua
Hết thời ngồi xó lấm la mặt mày
Không bằng cái ấy… thợ cày
Ngày ba đêm bốn cuốn ngày bên nhau
Nghỉ chừng ít quãng… thấy lâu
Âm dương trời đất nhúng màu không em.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]