Ta đến bến sông ngẩn chuyển đò
Mùa còn dang dở lỡ cả đưa
Xa xôi ngừng chút sao chảy mãi
Sáng đến bao giờ nay đã trưa

Đã buồn cái chi nói làm chi
Trời xanh chưa chắc hiểu nhau gì
Không gian đã trắng còn trắng lại
Thời đã vu hồi lại vu qui

Nặng gánh trời ơi trút gánh đi
Lỡ yêu nhau lắm nên thầm thì
Đừng để thế gian ai tỏ biết
Bao nhiêu cõi chết lại vân vi


Nguồn: Lâm Huy Nhuận, Mùi mưa, Sông mắt ướt, NXB Hội Nhà văn, 3-2022