Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi ThangLong01 vào 18/05/2022 14:35

Nhìn trời nhìn đất nhìn mây
Còn bao nhiêu thứ thì bầy ra đi

Nép vào hoang cũi ù lỳ
Thấy sao được cõi chia ly của người

Ngổn ngang kẻ khóc người cười
Thế giới phẳng lặngmột thời đã qua

Ngó vào thời cuộc héo già
Còn bao mắt bão nhìn ta thì nhìn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]