Đừng nghe ai nói mà thèm,
Thèm mảnh trăng khuya đã cũ mềm, Thèm con đường nhỏ liu riu nắng,
Thèm góc hương thầm cất giấu em.


Nguồn: Lâm Huy Nhuận, Mùi mưa, Sông mắt ướt, NXB Hội Nhà văn, 3-2022