Đừng nghe ai nói mà thèm,
Thèm mảnh trăng khuya đã cũ mềm, Thèm con đường nhỏ liu riu nắng,
Thèm góc hương thầm cất giấu em.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]