Gió đã thổi - Trời ơi gió thổi
hay em vừa lặng lẽ đến bên tôi
Chiếc khăn choàng mùa đông trong trẻo quá
Trước cô đơn đang lấn núi mọc đồi

Và em đến anh thầm tin như vậy
Vệt trăng ngòng ngoèo thổi cháy trong tôi

Tiếng núi vỡ - Trời ơi tiếng núi vỡ
Đang tan thành từng cặp lẻ đôi


1989

Nguồn: Chiều có thật (thơ), Lâm Huy Nhuận, NXB Văn học, 1999