Thì ra chiều có thật
Nắng nhạt nhoà mái tranh
Nắng len vào nách lá
Nghe nhột da đầu cành

Thì ra chiều có thật
Trăng bớt chút lẻ loi
Tuổi già nương bóng tối
Ấm lại phút lửa đôi

Ngày dài và đêm dài
Được chút chiều lại ngắn
Vừa nhận ra cuối mây
Đã chìm vào đêm vắng


1998

Nguồn: Chiều có thật (thơ), Lâm Huy Nhuận, NXB Văn học, 1999