Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi ThangLong01 vào 23/05/2022 00:15

Đời em dấu hỏi chấm than
Còn anh dấu phẩy mưa tràn ngút xa
Gạch nối tình đẩy thêm xa
Xin đừng dấu chấm hai ta cách lòng
Con chữ chất chứa cái không
Cũng đừng đóng ngoặc lưng còng khai ân
Lại còn ba chấm phân thân
Nửa sai nửa đúng lần khân liệm lời

Đơn này ai khởi kiện trời
Phóng tay ba chấm dẫu đời đã thua
Cõi lòng đêm nắng ngày mưa
Cần bao con chấm để lừa nỗi nhau


Nguồn: Lâm Huy Nhuận, Mùi mưa, Sông mắt ướt, NXB Hội Nhà văn, 3-2022