Ta chảy vào trong sông chảy đi
Đá ong mặt hốc mắt thâm sì
Phù dung vội nở chiều héo úa
Rắn hấp mùi xa lết chữ chi

Ta đã ngừng em, em dừng anh
Thời khắc bung hoa kết tổ lành
Không gian vụt tắt trong giây lát
Đôi ta hội sóng động run ngành

Ta chảy vào trong sông ngổn ngang
Giữa bao thời cuộc bờ hỗn mang
Âm dương đôi ngả mành tơ nhện
Tôm búng quanh mình râu cọ hoang

Ta thôi dừng em, em ngừng anh
Thời khắc rữa hoa nhớt tổ lành
Không gian trôi dạt còn giây lát
Em trốn về em, anh níu anh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]