Thênh thang nón tớ tựa thuyền không,
Suốt đời tớ đội bốn mươi đông.
Tuổi thơ nhẹ nhõm theo bầy nghé,
Câu cá ung dung bạn lũ hồng.
Say khướt cởi treo xem hoa nở,
Hứng lên tay khoác ngắm trăng suông.
Kẻ phàm áo mũ làm trang sức,
Có nón bạn bầu chấp gió giông.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)