Tên họ của anh nào có biết,
Quê nhà đâu tá phải tha hương?
Ruồi bu thịt rữa tanh chiều nắng,
Quạ réo cô hồn thảm tịch dương.
Một khúc gậy tre còn để lại,
Vài thăng gạo mục buổi xin lương.
Nhắn lời thôn trước có ai tới,
Manh chiếu đắp giùm đỡ gió sương.


Nguồn: Hợp tuyển văn học cổ điển Hàn Quốc (Nhiều tác giả), Phan Thị Thu Hiền chủ biên, NXB Tổng hợp TP. HCM, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)