Những tiếng chuông nhà thờ và tiếng còi báo động
Hình như có lúc cùng cất lên như một bản hợp ca
Loan báo về một tội ác không có tội dị kỳ
Và tất cả bị đẩy vào những cơn ác mộng
Cứ hàng năm lại có một đêm điên rồ chúng ta thức dậy
Không hiểu lý do gì mà tiếng chuông nhà thờ và tiếng còi báo động
Lại vang lên một bản hợp ca


Nguồn: Năm nhà thơ hiện đại Hàn Quốc, NXB Hội nhà văn, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)