Giống một con bướm tắt thở
Dưới sức nặng nhịp chảy chậm của nước
Đọng trên trán
Bùng cháy,
    ánh sáng
Những ngọn lửa giống những con bướm
Cháy trên trán
Sinh ra quyền lực của nước
Những cơn mưa đổ xuống
Và trên trán sinh ra lời nhạo báng
Giống những con bướm, những vệt nước
Được rạch bởi súng và gươm
Trong khi nước chảy theo đường này
Chỉ có nước chảy
Tự do
Trên vầng trán đang cháy
Sinh ra cơn mưa
Đổ xuống, chảy kinh hãi, và ngươi
Chết trong ngày này
Toàn bộ ánh sáng của ngươi
Con bướm


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)