23/05/2024 21:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ánh sáng
가벼움

Tác giả: Kim Chi-ha - 김지하

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 04/12/2011 03:09

 

Nguyên tác

불꽃이 타는
이마 위에 물을 이고
물의 진양조의 무게 아래 숨지는
나비 같은 가벼움
나비 같은 불꽃이 타는
이마 위에 물살을 이고
퍼붓어 내리는 비의 쌔하얀
파성을 이고 불꽃이 타는
이마 위에 이마 위에
총창이 그어댄 주름살의 나비 같은
익살을 이고
불꽃이 타는 그 이마 위에
물살이 흐르고 옆으로
옆으로 흐르는 물살만이 자유롭고
불꽃이 타는 이마 위에
퍼붓어 내리는 쌔하얀
공포를 이고
숨져간 그날의 너의
나비 같은 가벼움.

Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Giống một con bướm tắt thở
Dưới sức nặng nhịp chảy chậm của nước
Đọng trên trán
Bùng cháy,
    ánh sáng
Những ngọn lửa giống những con bướm
Cháy trên trán
Sinh ra quyền lực của nước
Những cơn mưa đổ xuống
Và trên trán sinh ra lời nhạo báng
Giống những con bướm, những vệt nước
Được rạch bởi súng và gươm
Trong khi nước chảy theo đường này
Chỉ có nước chảy
Tự do
Trên vầng trán đang cháy
Sinh ra cơn mưa
Đổ xuống, chảy kinh hãi, và ngươi
Chết trong ngày này
Toàn bộ ánh sáng của ngươi
Con bướm

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim Chi-ha » Ánh sáng