Trăng mời chú bộ đội,
Cùng chúng em múa vui.
Chú chỉ cười không nói,
Súng trong tay chẳng rời.

Yêu chú, em nài mãi,
Yêu em, chú trả lời:
- Chú gác, các em chơi.
Đôi mắt hiến sáng chói.

Trăng xuống tới chân trời,
Chúng em thôi múa hát.
Chú vẫn còn đứng gác,
Lành lạnh màn sương rơi.


Bài thơ được sử dụng trong SGK Tập đọc lớp 3 phổ thông (tập 1) giai đoạn 1976-1979, không đề tên tác giả.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]