Tưới cho rau muống tốt tươi,
Tỏi hành lớn cọng chọc trời mà lên.
Tưới cho rau cải, rau dền,
Rau răm chóng tốt để đền công ta.
Tưới cho mướp chóng ra hoa,
Tưới cho bầu, bí, dưa, cà thêm cao.
Có con sáo đậu bờ rào,
Nhìn em tưới nước hót chào líu lo.
Ngoài kia con vạc, con cò,
Ở trên bờ ruộng cũng thò đầu coi.


Đây là một bài ca dao thời kháng chiến chống Pháp. Bài này được sử dụng trong SGK Tập đọc lớp 2 phổ thông giai đoạn 1976-1979.

Nguồn: SGK Tập đọc lớp 2 phổ thông, NXB Giáo dục, 1977