Rủ nhau đi cúng Chùa Tiên,
Cúng cam cúng quít kính dâng ông thầy.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970