15/06/2021 20:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Rủ nhau đi cúng Chùa Tiên

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/06/2017 11:25

 

Rủ nhau đi cúng Chùa Tiên,
Cúng cam cúng quít kính dâng ông thầy.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Rủ nhau đi cúng Chùa Tiên