Giàu như nậu, sáng cơm chiều cá,
Nghèo như em sáng rổ rau má, chiều trã cua đồng,
Ơn cha không bỏ, nghĩa chồng không quên.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001