07/07/2020 23:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giàu như nậu sáng cơm chiều cá

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/01/2016 10:17

 

Giàu như nậu[1], sáng cơm chiều cá,
Nghèo như em sáng rổ rau má, chiều trã cua đồng,
Ơn cha không bỏ, nghĩa chồng không quên.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Người ta (tiếng địa phương).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Giàu như nậu sáng cơm chiều cá