Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Trung đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/08/2015 18:37, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 14/09/2019 10:49

Đôi tay cầm đôi dao cau,
Chỉ trời vạch đất lấy nhau phen này.


Khảo dị:
Tay cầm cái kéo con dao,
Chọc trời
, vạch đất lấy nhau phen này.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975