18/09/2020 22:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đôi tay cầm đôi dao cau

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/08/2015 18:37

 

Đôi tay cầm đôi dao cau,
Chỉ trời vạch đất lấy nhau phen này.
Khảo dị:
Tay cầm cái kéo con dao,
Chọc trời, vạch đất lấy nhau phen này.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đôi tay cầm đôi dao cau