Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đường Dần (19 bài thơ)
- Phùng Tiểu Thanh (12 bài thơ)
- Dương Thận (27 bài thơ)
- Bồ Tùng Linh (2 bài thơ)
- Lâm Hồng (18 bài thơ)
Tạo ngày 25/02/2019 15:16 bởi tôn tiền tử
Khâm Thúc Dương 欽叔陽 (?-1614) là thi nhân đời Minh, tự Ngộ Công 愚公, người huyện Ngô (nay là Tô Châu, Giang Tô). Thời Vạn Lịch vào Quốc Tử Giám.