25.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ:
5 bài trả lời: 5 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 03/06/2006 07:21, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 16/04/2022 11:16

答法融色空凡聖之問

勞生休問色兼空,
學道無過訪祖宗。
天外覓心難定體,
人間植桂豈成叢。
乾坤盡是毛頭上,
日月包含芥子中。
大用現前拳在手,
誰知凡聖與西東。

 

Đáp Pháp Dung sắc không, phàm thánh chi vấn

Lao sinh hưu vấn sắc kiêm không,
Học đạo vô qua phỏng tổ tông.
Thiên ngoại mịch tâm nan địch thể,
Nhân gian thực quế khởi thành tùng.
Càn khôn tận thị mao đầu thượng,
Nhật nguyệt bao hàm giới tử trung.
Đại dụng hiện tiền quyền tại thủ,
Thuỳ tri phàm thánh dữ tây đông.

 

Dịch nghĩa

Thôi đừng hỏi sắc với không cho thêm mệt cuộc đời,
Học đạo chẳng qua là tìm hỏi đến nguồn gốc.
Tìm kiếm cái ‘‘tâm” ở ngoài trời thì khó mà định được “thể” của nó,
[Cũng như] trồng quế ở trần gian, há thành khóm được.
[Hãy xem] kiền khôn hết thảy đều ở trên đầu một sợi lông,
Mà mặt trời mặt trăng thì chứa đựng ở trong hạt cải.
Cái “dụng” lớn lao hiện ra trước mặt, giống như nắm tay ở ngay trên tay,
Còn phàm, thánh với tây, đông ai mà biết được.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Duy, Nguyễn Bá Chung

Hoài công hỏi sắc với không
Chi bằng hỏi tổ hỏi tông đạo nhà
Tìm tâm đâu ở ngoài ta
Quế trồng dưới ruộng thật là phí công
Càn khôn treo ngọn sợi lông
Chứa trong hạt cải mênh mông đất trời
Lớn lao một nắm tay thôi
Đông, tây, phàm, thánh xa xôi sá gì.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Đình Nhân

Uổng công hỏi sắc cùng không
Học đạo học ở tổ tông bao đời
Tìm tâm khó thấy ngoài trời
Nhân gian trồng quế thành tùng được không?
Càn khôn trùm cả đầu lông
Ở trong hạt cải trời trăng bao hàm
Hiện tiền đại dụng vững vàng
Ai phân phàm thánh ngang hàng tây đông


Nguồn: Lời di huấn (Phật giáo và những bài kệ truyền pháp), Phạm Đình Nhân, NXB Văn học, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Kiếp trần khoan nói sắc cùng không,
Học đạo gì hơn hỏi tổ tông.
Tâm kiếm ngoại trời khôn định thể,
Quế trồng cõi tục há đâm bông,
Mảy lông chứa cả kiền khôn rộng,
Hạt cải thu gồm nhật nguyệt trong.
Trước mắt nắm ngay công dụng lớn,
Ai hay phàm thánh với tây đông.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đừng hỏi về sắc với không,
Tìm tòi đạo hỏi tổ tông đạo mình,
Tìm tâm khó định thể, hình,
Nhân gian trồng quế, có thành bụi không?
Càn khôn trên đầu sợi lông,
Nằm trong hột cải mênh mông trăng trời,
Trong tầm tay “Đại dụng” thôi,
Đâu là phàm thánh, đâu thời tây đông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cõi trần đừng hỏi sắc cùng không,
Học đạo càng nên hỏi tổ tông,
Hình thể khó thành, tâm kiếm ngoại,
Nhân gian trồng quế, bụi không mong.
Càn khôn rộng lớn treo lông nhỏ,
Trời đất mênh mông hột cải lồng,
“Đại dụng” trong tầm tay một nắm,
Đâu là phàm thánh, đâu tây đông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời