23/10/2021 02:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đáp Pháp Dung sắc không, phàm thánh chi vấn
答法融色空凡聖之問

Tác giả: Khánh Hỷ thiền sư - 慶喜禪師

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Lý
Đăng bởi Vanachi vào 04/06/2006 07:21

 

Nguyên tác

勞生休問色兼空,
學道無過訪祖宗。
天外覓心難定體,
人間植桂起成叢。
乾坤盡是毛頭上,
日月包含芥子中。
大用現前拳在手,
誰知凡聖與西東。

Phiên âm

Lao sinh hưu vấn sắc kiêm không,
Học đạo vô qua phỏng tổ tông.
Thiên ngoại mịch tâm nan địch thể,
Nhân gian thực quế khởi thành tùng.
Càn khôn tận thị mao đầu thượng,
Nhật nguyệt bao hàm giới tử trung.
Đại dụng hiện tiền quyền tại thủ,
Thuỳ tri phàm thánh dữ tây đông.

Dịch nghĩa

Thôi đừng hỏi sắc với không cho thêm mệt cuộc đời,
Học đạo chẳng qua là tìm hỏi đến nguồn gốc.
Tìm kiếm cái ‘‘tâm” ở ngoài trời thì khó mà định được “thể” của nó,
[Cũng như] trồng quế ở trần gian, há thành khóm được.
[Hãy xem] kiền khôn hết thảy đều ở trên đầu một sợi lông,
Mà mặt trời mặt trăng thì chứa đựng ở trong hạt cải.
Cái “dụng” lớn lao hiện ra trước mặt, giống như nắm tay ở ngay trên tay,
Còn phàm, thánh với Tây, Đông ai mà biết được.

Bản dịch của Nguyễn Duy, Nguyễn Bá Chung

Hoài công hỏi sắc với không
Chi bằng hỏi tổ hỏi tông đạo nhà
Tìm tâm đâu ở ngoài ta
Quế trồng dưới ruộng thật là phí công
Càn khôn treo ngọn sợi lông
Chứa trong hạt cải mênh mông đất trời
Lớn lao một nắm tay thôi
Đông, tây, phàm, thánh xa xôi sá gì.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khánh Hỷ thiền sư » Đáp Pháp Dung sắc không, phàm thánh chi vấn