Ngày no đầy không phải ngày số một
Ngày đẹp nhất là ngày thèm khát

Vâng, đường ta đi có nghĩa lý, mục tiêu
nhưng con đường chính là giá trị của cần lao

Mục tiêu đẹp nhất là một đêm dài yên nghỉ
ngủ an bình, giấc mơ đầy tiếng hát

Nhổ trại thôi, nhổ trại thôi! Ngày mới sáng lên rồi
Cuộc phiêu lưu của chúng ta không có chân trời


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)