Mặn, mặn đắng
Là biển, lạnh và trong
Dưới sâu kia nhiều thứ mủn rữa đi
Nhưng biển tẩy sạch tất cả
Hoang dại, hoang dại như con thú bị săn
Là cú nhảy lấp lánh của sóng
Nhưng không có tư tưởng nào của con người
Cao hơn bài ca của lòng biển thẳm
Mạnh mẽ, vĩnh hằng và mạnh mẽ
Là chuỗi sóng bao la
Và mạnh mẽ với biển vĩnh hằng
Mỗi con sóng qua nhanh mềm mại
Dù biển đòi máu của tình lang
Hãy dâng đời anh cho biển
Cuối cùng, nằm sâu trong lòng biển thẳm
Chẳng ai được an nghỉ như anh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)