Nhiều cái làm ta đau mà chẳng có tên
Tốt nhất là lặng im mà nhận tất

Rất nhiều bí mật, với hiểm hoạ vô danh
Tốt nhất là cung kính mà chịu đựng

Tốt nhất là tin chắc ở điều bí mật
Và không chọc chỉa những hạt mầm đang lên

"Ở đây tư tưởng chẳng bao giờ bước ra tìm kiếm
Xin tất cả các bà mẹ dẫn đường khích lệ cho con!"

Hãy để ý nghe tiếng mẹ thân gần
sự quan tâm không lời nhận được nỗi hân hoan không tiếng nói


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)